2014. szeptember 26., péntek

Az objektív felismerés csak a Félelem és a gyűlölet(utálat) nélkül lehetséges.Az objektív felismerés csak a Félelem és a gyűlölet(utálat) nélkül lehetséges.
"Tehát azt kellene felismerni, hogy nem létezik örök és önálló gonosz."
"Minden ami a világtervben van, az jó. A gonosznak csak egy adott időszakon keresztül van létjogosultsága.” 
Ez persze nem azt jelenti, hogy minden, ami a világban van az jó!
Mert Rudolf Steiner is a Világtervről beszél, ami nem azonos a világgal. Ezt a következő mondatokban világossá is teszi: „csak az hisz az örök gonoszban, aki az idő alatt állót összekeveri az időtlennel, az örökkévalósággal. Ezért aztán az, aki az időből nem képes az örökkévalóságba felemelkedni, az nem is tudja a gonoszt soha sem megérteni.”
Azaz az embernek képessé kell válni arra, hogy tisztán és világosan megkülönböztesse az ÖRÖKKÉVALÓT az IDŐTŐL, azaz képes legyen a SZELLEM és a LÉLEK közötti megkülönböztetésre. Ha ezt még összekötjük az ember jól ismert hármasságával, vagyis a test-lélek-szellem hármasságával, akkor ez a tér-idő-örökkévalóság hármasságát adja nekünk.
Mai tudatosságunkkal természetesen sokkal könnyebb a TERET az IDŐTŐL megkülönböztetni, mint az IDŐT az ÖRÖKKÉVALÓTÓL.
Ez összefügg azzal is, hogy ma az ember sokkal könnyebben tudja a TESTÉT a LELKÉTŐL megkülönböztetni, mint a LELKÉT a SZELLEMÉTŐL.
Tehát a feladatunk most az, hogy ezt a második megkülönböztetési képességet kialakítsuk magunkban!
Rudolf Steiner mondatai pedig azt mondják, hogy a harmadik szinten, az ÖRÖKKÉVALÓSÁG SZINTJÉN A JÓ VAN JELEN, míg az IDŐ SZINTJÉN, egy bizonyos ideig, egyes szellemi lényeknek az a feladata, hogy mint „gonosz” hassanak és működjenek.
Vagyis a gonosz az IDŐHÖZ van kötve, ezért a gonoszról, mint ÖRÖKKÉVALÓRÓL nem szabad, NINCS ÉRTELME BESZÉLNI.
Ez azt is jelenti, hogy az ÖRÖKKÉVALÓSÁGBAN nincsen meg a jó-rossz ellentét, ott csak az igaz jóság létezik, aminek NINCSEN ELLENTÉTE.
Ebből az is következik, hogy aki a gonoszt egyszerűen a jó ellentétének tekinti, az téved és még nincs meg, nem alakult ki benne az az átfogó tudatosság, amivel az örökkévaló jót meg lehet érteni.
Aki a gonoszt a jó ellentétének tekinti, az nem tudja a jót sem igazán értelmezni, és nem képes tudatába felvenni a Világterv szerinti örök jót sem.
Ezért aztán egy olyan jó fogalom magasságába kell felemelni a tudatosságunkat, mely a gonoszt is magába foglalja. "