2015. december 29., kedd

Mátra (2015)

(a képre kattintva kinagyíthatod)
                               Balra Parád, középen Kékestető, jobbra Gyöngyös a felhő alatt.

2015. december 23., szerda

Karácsonyt várva.                                                    Ma. Galyatetőről egy kis falucska.
                                                                  Karácsonyt várva.
                                                     (a képre kattintva kinagyíthatod)2015. december 20., vasárnap

Fényjáték.

Advent negyedik hete.
Van elég olaj a lámpásodban, hogy magad előtt megvilágítsd az utad?
Van elég erőd, hogy magadra, mint stabil és mégis a változásra tudatosan hajlandó lélekre gondolj?
Van erőd, hogy ha valami problémád akad szembesítsd magad azzal, hogy minden igazságos az életedben?
Van- e elég türelmed ahhoz, hogy az életed nehézségeinek időtartamát ne akard befolyásolni?
Ezek a kérdések nagyon fontosak, lelkünk ideális fejlődésének alapjai.
Advent negyedik hetére.

2015. december 8., kedd

türelmetlenség

(a képre kattintva kinagyíthatod)


Második hét, második gyertya.
Emlékeztetők ezek a gyertyák.
Emlékeztetni szeretnének valamire.
Például arra, hogy minden dolog, amivel szembesülünk az életünkben, annak van helye az életünkben, még akkor is, ha nagyon nem akarjuk ezt meglátni.
Nincs olyan dolog az életünkben, ami a nagy kép viszonylatában ne lenne igazságos.
Ezt a legnehezebb befogadni, mert ha csakis a jelen életünk eseményeit figyeljük, akár ténylegesen igaz lehet az, hogy nem érdemeljük meg azt, amit kapunk, amivel együtt kell élnünk.
A mostani korban nem divatos az a szó, hogy DETERMINÁCIÓ.

Ha lehet azonnali ellentámadásba lendülve hárítják is a saját életükre nézve, sőt nagy általánosságban sem egyeztethető össze a világképükkel.
Sokkal inkább az a szabadosság jellemző, ami a türelmetlenséggel, megfontolatlansággal karöltve a pillanatnyi élvezeteknek hódol minden morális megismerési fejlődés nélkül.
Éppen ezért nagyon könnyen a materializmust tekintik irányelvüknek és a könnyedebb keleti tanok felé kanyarodnak, ahol nem alapfeltétel és nem szükséges az a morális megismerési út. ami nélkül sajnos az áramlás megszűnik.
Az emberi lélek tudatos-morális változása folyamatosságot igényel, mert ez a megismerési út már nem az atavisztikus tartalmakon alapszik.
Minden embernek szüksége van arra a lelki táplálékra, amitől a lelke ideálisan jól lakik.
Manapság ezen ideális szellemi eledel hiányában egyre kiéhezettebbek az emberi lelkek és olyan pótszerekkel akarják ezt a hiányt pótolni, ami ideig-óráig talán meg hoz is egy kis nyugalmat, de egyre többet követel ebből a hamis dolgokból, amiktől olyan függésbe kerül, hogy nem is csoda, hogy ilyen sok a depressziós ember a világon.
A fizikális egészségünk nagyon sok mindentől függ, nem csak attól, hogy egészségesen táplálkozunk, vagy yogázunk...stb, hanem attól is, hogy mennyire vagyunk tisztában azzal, hogy mennyire determinált az életünk, ebbe mennyi a beleszólásunk és mennyire tud csak a pozitív hozzáállásunk befolyásolóan hatni. Ha ezek ismerete hiányában szemléljük az életünket, akkor bizony még jobban csalódhatunk, mert a sok instant (könnyed, morális-tudatos változást nem követelő) tan csak kérész életűen átfolyik rajtunk, és az igazi építő változás nem történik meg.
Ez az út nem könnyű, nem arról szól, hogy a sikereinket majd mindenki ünnepelni fogja és majd a média felkapja. Aki ezen az úton keresi az igazságot, még nagyon távol van attól, ami kor egy kis szeletét megismeri önmagának.
A második gyertya gyújtásakor a mértékletesség és a megfontoltság erényének a tudatosítása a lényeg.
Apróságnak tűnhet ez az egész, holott ezen ceremóniák sokkal többet adnak a lelkünknek, mint hinnénk.
Önmagunk megismerése a lényeg.
A magunkkal eltöltött idők alapozzák meg azt, hogy mennyire tudunk majd másokat is szeretni.
A nem nyilvános tetteink, amiket igazán önmagunkért teszünk nyugalmat és békét hoznak a lelkünkbe.
Nem gyors folyamat ez.
Ez az egyik legnagyobb hátráltató annak, aki a türelmetlensége miatt azonnali változásokat akar.
De ez sem véletlen, mert a kor jelenlegi népbutítása jól elhintette a magot.
Mindent azonnal, a legnagyobb csillogás, publicitás mellett.
Lebutított világunk gondolkodásmentessége elhiteti velünk, hogy gondolkodunk.
Olyan meditációkban veszünk részt, ahol kiüresedhetünk, holott a lényeg nem a kiüresedés, hanem éppen a jelenlét.
Aludni otthon is lehet éjszaka , de akár nappal is, ha szükséges, nem kell ezért csoportos meditációkra járni.
Advent a tudatosságot fokozza, azt a jelenlétet, amivel egyre erősebben jelen tudunk lenni azokban a nehéz pillanatainkban, amikor a régi , már nem szolgáló beidegződéseink szét akarnak szedni és ezáltal a másik emberben is keressük a hibát.
Nincs erre szükségünk már, sokkal jobb az nekünk, ha megkeressük magunkban a farkast.

Ezekkel a sorokkal kívánok még szebb, tudatosabb Adventet.

Szeretettel :
Tibor

2015. december 7., hétfő

bokeh

(a képre kattintva kinagyíthatod)
                                                         A mostani szerelmem.

                              
2015. december 5., szombat

(a képre kattintva kinagyíthatod)
Rudolf Steiner szavai Herbert Hahn-hoz:" A Szent Éjszakák meghatározóak életünkre és sorsunkra egész évben. Ebben az időszakban lehetséges jól csíráztatni az akaratunkat. Különösen meghatározó a Szent Szilveszter éjszakája. Szent Szilveszter éjszakáján néhány pillanatra az emberi szellem szabaddá válik. Amit akkor gondolunk, a legmagasabb hierarchiák fogadják, és elősegítik a valóra váltás erejét."

2015. november 23., hétfő

a legsötétebb napokban

(a képre kattintva kinagyíthatod)

                                       
                                             
                                                 (Édesapám sírján lévő rézszobor)https://www.youtube.com/watch?v=zgx8AxG3fe4


Baranyai Bálint:

"Krisztus testet-öltése az emberi organizmus teremtettségi állapotának utolsó, befejező megformálása volt.
Olyan szellemi tartalom került "Én"-ként az egyéni emberek lelkébe, ami a golgotai események óta lehetővé teszi, hogy a lélek saját erejével formálja tovább önmagát.
Ezt a szellemi tartalmat, a Krisztus áldozatával az emberi lénybe került és az ott ható erő jelenti számunkra.
Emberi lényünk egyetlen lehetősége  ez arra, hogy elveszett ösztöne helyett irányítást kaphasson, és teremtőjéhez, mint a létezés és rend forrásához eljuthasson, ebben a rendben önmagához méltó és önként is választott helyét immáron szabad akaratból betölthesse.

Krisztus áldozatát azonban az emberiség megtagadta, (hogy ismét egy kicsit pimasz legyek egy kicsit) inkább jógázik, agykontrollozik, és hipnózisra jár.

Az embert olyan helyzetbe hozta elszakadása a szellemi világtól, hogy
a mai napig nem volt képes arra, hogy a szellemi realitását tudatában felfogja, holott legsajátabb belső gondolataiban, beszédében, járásában mindez benne él.
Krisztus földi útjának, áldozatának, innen az ember felől nézve ezek a hatásai."

"...nem érezzük önmagunkban ezt az adományt, elhallgatjuk a belőle fakadó késztetéseket,vagy hagyjuk, hogy elnyomja bennünk a szokásrend vagy egyéb külső hatások.Ugyanakkor önhittségünkben megkérdőjelezzük, hogy van-e, létezik-e az igazság, mert olyan messzire kerültünk a szellemi valóság érzékelésétől.
Ez a helyzet azonban változtatható.Igenis képes saját magáról úgy gondolkozni az ember, mintha egy kívülállót szemlélne.
Gondoljunk csak arra, hányszor mondjuk
: Magam sem értem, miért tettem ezt?
Már ezzel a mondattal is távolságot nyertünk önmagunktól, ítéletalkotó tudatos részünk értetlenül áll a tudattalan rész tevékenységének eredménye láttán.

Az a kérdés, hogy hogyan fogadja el az ember az ítéletet, miként szembesíti érzéseivel?

Elhiszi -e, hogy a gondolatok sokféleségében létezik egy Középpont: az IGAZSÁG, amelyhez
a sokféleség mérhető, vagy szemléletében a sokféleségek egyenlő jogait összetéveszti azok egyenlő igazságtartalmával, és NEM TUD az EGYETLEN viszonyítási alap létezéséről.

Ha valaki a dolgokat ilyen elvi középpont nélkül látja (
ezt nevezzük materialistának) az az eligazodáshoz semmi mást nem tud iránytűként használni, mint saját érzéseit.
Számára az a jó, ami benne jó érzést kelt, és az a rossz, ami ellenszenvet, fájdalmat.
Ha szimpatikus neki valaki, akkor ezen keresztül nyitottá válik annak másságára, más véleményére is, ha viszont ugyanez a valaki nem viszonozza érzelmeit, akkor a megítélés hirtelen teljes fordulatot vesz, és nem csak az illető lesz kellemetlen és kizárandó, hanem véleménye és gondolatai is.

Ez a materializmus lelki valósága.
Nem attól materialista valaki, hogy Marx és Engels nézeteit tanulta vagy vallja, hanem attól, hogy a szellem valóságáról való tapasztalását elveszítvén, azt felismerni nem tudja, és ez a hiányérzet nem készteti keresésre és erőfeszítésre, inkább beéri azzal, hogy a már meglévő, de alacsonyabb rendű képességére támaszkodik.
Aki pedig a szellemet nem ismeri és nem keresi, annak az észérvek felett álló valóságról nincs tudomása.

A szellem irányítása helyett tehát visszautalódik az érzékek és az általuk keltett érzések uralma alá,
 függetlenül attól, hogy e mellett hányszor találkozik Istennel a fürdőszobában, vagy a palacsintasütőjében, vagy mennyit hivatkozik Istenre, mint valakire, akinek a szolgálatába akar szegődni.
"Ha az Istent önmagunkban működő szellemként, igazságként, azaz viszonyítási alapként nem használjuk, akkor pusztán szóval és nosztalgikus visszaemlékezésekkel életben nem tarthatjuk."-mondta RILKE.

Miközben keményen bebetonozott ittlétünket igyekszünk egyre eszeveszettebb módon bombabiztossá tenni a világ és egymás ellenében, elfelejtkezünk róla, kik vagyunk, honnan jövünk és hová megyünk.
Fölösleges tovább építenünk a biztonsági rácsok erdejét, a FARKAS MÁR BELÜL VAN, így csak összezárjuk csak magunkat vele.
Elmulasztottuk a megfelelő pillanatban felismerni, hogy változott a parancsolat. ma már nem elegendő, ha az "Őrizkedj a Gonosztól" nevében járunk.
Meg kell küzdenünk a Gonosszal(szeretettel kell megváltani), hiszen önmagunkkal van halaszthatatlan elszámolásunk.
Az, hogy ez a világban tükrözve láthatóvá válik, csupán nekünk teremtett könnyítés.

A legsötétebb napokban állj meg hát egy pillanatra és próbáld megkeresni önmagadban azt az erőt, amellyel világosságot gyújthatsz belső világodban.
  

SZORÍTS ÁLTALA EGY ÖLELÉSNYI HELYET, AMELYBEN MEGSZÜLHETED                                                           SZELLEMI ÖNMAGAD."
Baranyai Bálint

Kimásolni,  vagy kiragadni részleteket a szövegből tilos.
Megosztani persze lehetséges. :)


2015. november 22., vasárnap

2015. november 20., péntek

kotyogó

                                                   (a képre kattintva kinagyíthatod)

                                              Ezen képek hirtelen ötletből készültek.
                                             

2015. november 19., csütörtök

pillanatok

(a képre kattintva kinagyíthatod)
                                                      Tegnapi fotók a Mátrából.