2015. június 19., péntek

ég és föld között

(a képre kattintva kinagyíthatod)

Mátra(Sár-hegy) 2015 06 14

"
"Goethe úgy fogalmaz Színtanának elején, hogy egy ember jellemét önmagában nem állíthatjuk magunk elé, viszont ha tetteinek, cselekedeteinek összességét számba vesszük, akkor kirajzolódik előttünk az illető jelleme. Ugyanez a helyzet a fénnyel is: magát a fényt sohasem láthatjuk, a fény tetteit, tetteit és szenvedéseit viszont igen: s ezek a színek. És ahogy a fény a szivárvány színeinek (vagyis a fény tetteinek és szenvedéseinek) összessége, úgy áll össze az ember jelleme is tetteinek és szenvedéseinek összességéből.
Rudolf Steiner többször is beszélt előadásaiban a szivárványról, s egy helyütt azt mondja, hogy az ember olyan, mint a szivárvány, mint a szivárvány színeiből összeálló fény: még az ember lényének hét részét, úgynevezett hét lénytagját is összefüggésbe hozza a szivárvány hét színével: a vöröstől az ibolyakékig, a fizikai testtől a szellememberig. Rudolf Steiner ezt a gondolatot úgy folytatja, hogy mindkettő, mármint a szivárvány és az ember is olyan, mint egy híd, amely összeköti az eget és a földet, az isteni-szellemi világot és a földi-fizikai világot. Ennek a „szivárványembernek” vagy „emberszivárványnak” a hét része, hét lénytagja mint a színek lényei jelennek meg előttünk ezen a képen: ezek a színek, ezek a színlények a fény/ember tettei, tettei és szenvedései."
Nincsenek megjegyzések: