2017. február 1., szerda

tébolyult világ


"...Az Antropozófia segítséget nyújt a világ erőinek ismeretéhez, s eligazítást nyújt ebben a tébolyult, értékvesztett világban... "

"...Homo Architectus, az Építő Ember, aki a világ teremtésén fáradozik.
Feszítő igyekezet van benne építeni házat, hazát, országot, embert Isten, vagy ahogy Hermész Triszmegisztosz mondta: az ÉGI ORSZÁG képére és hasonlatosságára- végső soron saját képünkre és hasonlatosságunkra, mert az Építő Ember maga is, a világ építő erőinek, az égi erőknek mása, ha gyenge és erőtlen árnya is csupán. S ennek az igyekezetnek végső értelme nem csupán a tárgyiasult épületek, falvak és városok, hanem egy nagy, láthatatlan épület, amely GONDOLKODÁSUNK, ÉRZÉSÜNK és AKARATUNK tégláiból épül, s ezt együtt építjük Imhoteppel, Kallikratosszal, a középkori mesterekkel, Vignolával és Palladióval, Wrighttal és Le Corbusier-vel, Kisho Korukawával és Makoveczel.
Ez az épület-talán egyetlen, hatalmas templom, talán ezt nevezte William Blake új Jeruzsálemnek- közös alkotásunk, közös kincsünk, mely épül a kezdetektől, és épül a végítéletig. S ebben a munkában mindnyájan akarva -akaratlan részt veszünk, de még sokkal jobb, ha TUDVA és AKARVA, a megismerés útján járva építjük a művet. Ebben a munkában való tudatos részvételhez, mindezeket végiggondolva, egy vallomás megtétele, saját belső életünkről szóló vallomástétel kimondása szükséges. Remélem, Ti is valljátok velem együtt, amit most én, Kosztolányi példájára Nektek megvallok: HOMO ARCHITECTUS SUM..."

Kampis Miklós: Homo Architetctus Sum.

Nincsenek megjegyzések: