2017. március 20., hétfő

mindent elmond, ami a lényeg

"Az emberi életben a kisértés lényege mindig abban áll, hogy felmerül a vágy a belsőleg adott lehetőségek helytelen felhasználására. Tévedés azt gondolni, hogy a kisértés kívülről jön. Egy külső dolog, amire a lélek kívánsága irányul, legfeljebb azt a szerepet játssza, hogy kiváltja az indítékot a belső lehetőség helytelen felhasználására. Ha kisértésbe esünk, ez semmi esetre sem pusztán lényünk üres járatán alapul. Ellenkezőleg;  észrevétlenül vagy talán félig tudatosan életünk egy csúcspontra érkezett, ahol valami egy másik szférából belénk akar szállni. És csak mert lényünk képtelen ezt a kegyelemteljes és boldogító valamit helyesen magábafogadni és megtartani, azért következnek  be a visszaesések morális törekvéseinkben. Minden eltévelyedésünk, egészen a drámaian megnyilvánuló bűnökig nem más, mint a felemelkedés egy megbukott lehetősége. Az emberek bűne több mint puszta hiányosság;  a morális eltévelyedések azáltal nyernek világméretű jelentőséget, hogy minden bűn mögött egy elbukott erény rejtőzik. Azon a ponton, ahol az ember elbukik, vagy lezuhan, tulajdonképpen az Ég egy darabját ragadhatta volna meg.  A jövőben az igazán morális életvitelhez hozzá fog tartozni a művészet, hogy figyeljünk azokra az alig észrevehetően vagy akár tudatosan átélt csúcspontokra, amiket a Sors elébünk hoz akár gazdagító örömteli élmények, akár fájdalmas sorscsapások révén, amik sokszor inkább önmagunk fölé emelnek, mint a boldogság. Meg kell tanulnunk elvonulni a csendbe mindazokkal a csúcspontokkal és lehetőségekkel, ahova sorsunk elvezet. Mennyi istenakarta lehetőséget pufogtatunk el hiába, amit a Sors kegye különleges élmények révén hoz elénk, ha az ajándékba kapott új ösztönzést csak arra használjuk fel, hogy nagyszabású terveket szőjünk és hatásos, de rövidéletű lendületet vegyünk a megvalósításra. A visszaesések, amik ebből adódnak, lejjebb szállítanak annál a szintnél, ahol a nagy élmény előtt voltunk; ami előbbre vihetett volna, kisértésünkké vált.  "
Emil Bock : Három év

Nincsenek megjegyzések: