2010. április 11., vasárnap

megelégedveEz egy hosszú írás, csak úgy állj neki, ha van időd és energiád...

Manapság szinte sehol nem hangzik el ez a mondat.
"Meg vagyok elégedve."

Elégedetlen világban élünk, ahol a kívánság, még több kívánságot vonz.

A jelenlegi reklámok célja, ennek az elégedetlenségnek a fenntartása...szisztematikusan.
Mindent úgy tüntetnek fel, hogy azt érezzük, hogy, ha a reklám tárgya a miénk, akkor már boldogok leszünk.

Ennek ellenére pár hónappal később gyártanak egy apró különbséggel, de többet tudó és talán külsőségekben is kicsivel jobb(relatív) dolgot, amit újra elkezdenek nagy hévvel reklámozni.

Ez így megy már jó ideje.
A gyermekek is ennek hatása alatt élnek. Az érintőképernyős telefonok most nagyon divatosak lettek.
A gyermekeimtől hallom, hogy már nagyon sokak lecserélték a hagyományost erre a fajtára.
Szinte már szégyen, ha nekik nincs.
Ezért gőzerővel fűtik az Anyjukat, hogy vegyen nekik.
Hozzáfűzöm, hogy nekem nincs bajom ezekkel a készülékekkel, sőt szívem szerint én is vennék nekik, ha a megelégedés pici jelét is látnám bennük.
De sajnos ezt nem vettem még észre, annak ellenére, hogy minden sejtemben azon voltam, hogy ne ragadja el őket ez a világ.
Be kell jelenleg látnom, hogy amit megtehettem, megtettem.
Amit elültethettem bennük, elültettem.
Amikor szükségük lesz rá előkotorják majd magukból, mert ott van bennük már.
Szerintem egy szülő ennél többet nem adhat a gyermekének.
Persze ezen lehet vitatkozni...én biztos vagyok ebben.


Innentől kezdve olyan dolgokról fogok írni, amit nem feltétlenül egyszerű befogadni...annál fogva is, hogy az emberek nem szívesen beszélnek olyan dolgokról, amit nem látnak, nem tapinthatnak.
De, akinek tiszták szándékai, annak fontos dolgok lesznek.
Az elégedetlenség gyökere az Asztrál testünkben (lélek testünk) van.

Két erő létezik.

Az egyik erő az, ami önmagunk felé húz.

A másik erő az, ami önmagunktól etávolít.

Fontos tudni viszont azt, hogy az embereknek milyen testei vannak.
Sokakban rögtön az merül föl, hogy igen van egy testünk és az nem más, mint az, amit megfoghatunk, ez a fizikai testünk.
A legtöbb ember itt meg is áll és képtelenségnek tartja azt, hogy ettől még jóval több testünk is létezik.

A Fizikai testünkön kívül létezik még az

Éter testünk,

Asztrál testünk, és a

Szellem testünk.

Ezeket a testeket úgy kell elképzelnünk, hogy a magasabb szellemi testeink áthatják az alacsonyabb testeinket.
Tehát a Szellem testünk áthatja az Asztrál testünket, ami áthatja az Éter testünket, ami áthatja a Fizikális testünket.

A Fizikális testünk azért élhet, mert az úgynevezett Éteri testünk átitatja.

Tehát, ha nem itatná át, az egyenlő lenne a halállal.
A halál csak annyit jelent, hogy a magasabb testeink már nem éltetik tovább az alacsonyabbakat.

Fontos tudni, hogy amit mi (sokak) Még önmagunknak képzelünk (fizikális test), az nem más, mint HOLT TEST.
Csak attól él, amit mi nem foghatunk (éter testtől) meg fizikálisan, attól mozog...jár-kel.

Amilyen az éteritásunk, olyan az egészségünk, immunrendszerünk minősége.
Túl mélyen nem megyek bele ebbe, de a lényeget leírom.
Az Éter testünk felelős azért is, hogy milyen a beszéd stílusunk (káromkodás), igazmondók vagyunk, avagy sem.

Az Asztrál testünk, ami egy fokkal magasabb testünk, mint az Éteri testünk viszont a túlzott egóért és a túlzott kívánságainkért, az elégedetlenségeinkért felelős.

Miért fontos ezt tudnunk?
Azért, mert minden testünkben létezik (kapcsolódik hozzá) egy ellenerő is.
Tehát egyolyan erő, ami nem önmagunk felé húz, hanem önmagunktól távol.

Minél jobban önmagunk felé megyünk, annál nagyobb lesz bennünk a M(a)egelégedés.

Az ellenerők feladata az, hogy bennünk gátat szabjanak annak a folyamatnak, hogy megelégedjünk.
Persze ez egy materialista szemléletű embernek agyrém és hihetetlenség, de úgy gondolom, hogy az legyen az ő dolguk, hogy miben is hisznek.
Ha abban akarnak hinni, hogy ők nem többek a Fizikális testüknél és teljes mértékben csak azzal azonosítják magukat, ám legyen...én nem gátolom meg őket abban, hogy így éljék a világukat.

Az Ellenerők, más néven az elégedetlenség szítói az Asztrál testünkben minden erejükkel végzik a dolgaikat.
Az Asztrál testünkben vannak a gondolataink, érzéseink, érzelmeink.

A KÍVÁNSÁGAINK itt születnek meg.
Viszont a megelégedettségünk is innen fakadhat fel.

Az első csábítás, ami nem történt máshol, mint az Éden kertben (még egység) ott hangzottak először ezen csábító gondolatok, a Biblia úgy nevezi meg ezen ellenerőket, mint luciferi erők (de ott egyes számban van).
Akkor és ott kezdődött meg az, amit az elégedetlenség alapjának (gyökerének) mondhatunk.
Innentől kezdve az Asztrál testünkbe egy olyan ellenerő költözött, ami folyamatosan elégedetlenségekbe kényszeríti a tudatlan embert.

Az, hogy azóta nagyon sok idő eltelt, még nem jelenti azt, hogy ezen erők már nem is léteznek.
Ugyanúgy fejtik ki hatásukat, csak annyival egyszerűbben, hogy a Materializmus még a saját malmuk felé terelte a vizet...hogyan?

Úgy, hogy a szellemi világot kivonta a forgalomból és teljesen azt hitette el az emberiséggel (már akivel), hogy nem is létezik.

Ezt nagyon hatékonyan tette.
Ezt viszont már nem a luciferi ellenerők tették, akik az Asztrál testünkben hatnak ránk, hanem egy másik ellenerő, ami az Éteri testünkben hat(hatnak)...ők az ahrimáni( a bibliai nevén sátáni)ellenerők.

Minden testünkre hat egy ellenerő.

Tehát az Éteri testünkre az ahrimáni(sátáni).

Fontos tudni, hogy a luciferi és a sátáni erők nem ugyanazok.
A luciferi a túlzott egóba és az elégedetlenségbe hajt.

Az ahrimáni(sátáni) erők meg az túlzott anyagiságba, a szellemi dolgoktól teljesen távolra vezet.

Ezen ellenerők egymás malmára hajtják a vizet, ha a helyzet megkívánja.
Különbözőek, de egymásért vannak, annak érdekében tesznek, hogy az ember nem induljon el önmaga felé.

A lényeg ennyi, az, hogy milyen módszerekkel teszik itt a világban az lényegtelen, csak az a lényeg, hogy nehogy valaki felismerje önmagát.

Nagyon fontos manapság a hit mellett a tudatosság.

Sokan úgy vélik, hogy elég csak a hit.
Pedig ez önmagában már nem elég, mert sebezhetővé teszi az embert.
Miben teszi sebezhetővé?
Abban, hogy csak egy ellenerőt feltételez azt, hogy minden, ami fenti, az isteni.
Holott a fenti dolgok, szellemi világ ugyanúgy tartalmaz olyan erőket is, ami nagyon sok olyan információval, üzenettel szolgálhat, ami nem önmagunk felé visz.
Többek között a 2012-es események és az ehhez fűződő remények tálalása.
Ez az esemény szinte arany tálcán teszi az emberek elé a megvilágosulásuk lehetőségét, morális változások nélkül.

Ezt nagyon sokan az egyszerűsége miatt elfogadják.
Pedig az üdvözülés, ami mindig csak egyénenként, saját erőnkből, tapasztalataink révén...inkarnációinksorán jöhet el. Egyénenként változóan.

Ha ez nem így lenne, akkor teljesen fölösleges lenne az újjászületés.
Teljesen fölösleges lenne az, hogy tapasztalásokban legyen részünk.
Ennek ellenére el van hintve ez a mag és nagyon sokan elhiszik.
Az ellenerők nem csak odalent dolgoznak, nem csak a mterializmusba húznak(ahrimáni), hanem a túlzott egóba és abba a túlzott szabadságba is, ami nem engedi már meg az alázatot, ami nem engedi meg azt, hogy az egyetemes forrásból táplálkozzunk.
Csak olyat enged meg, ami szubjektív.
Nagyon sok túlzott szabadságában lévő egós ember, szubjektív nézeteit vallja...ez teljesen távol áll az egységtől.
A szeretet nevében és Isten nevét stagnálva még nem jutunk el az üdvözülésig.

Azért tenni kell...nem is keveset.
A hit már nem elég(önmagában)...a tudatosság is kell ahhoz, hogy erősek legyünk, hogy a világ ne húzzon el bennünket az elégedetlenség, a túlzott anyagiság felé.
Miért nem elég a hit csak?
Azért mert ezek az ellenreők nagyon intelligensek.

Ahogy most a világot vezetik az orruknál fogva, úgy vezetnek minket is egyénenként, ha a tudatosság fénye, a szeretet intelligenciája nem ölel körbe minket.
Ha ezt a tudatosságot (intelligenciát magunkénak tudjuk már), akkor egyre kevesebbszer lehetünk a hatásuk alatt.
Aki viszont ezt nem érzi át és nem tartja fontosnak, az magát csapja be.
Nagyon sokan így érvelnek, hogy őket nem lehet becsapni. Ez a legnagyobb önámítás egyike.
Az az intelligencia, amivel ezen ellenerők rendelkeznek és a világot az orruknál fogva vezetik bebizonyították, hogy inkognitójukban mindenre képesek.
Ezt lehet elbagatelizálni, sokan meg is teszik és pitiánerségnek tartják azt, hogy ilyen dolgokról írok...de ez az ő dolguk. Mindenki a saját sorsának a kovácsa...jogában áll tapasztalni.

Egyetlen lehetősége van az emberiségnek.
Az, hogy figyelembe vegye ezen ellenerők jelenlétét és azt, hogy ezen erők milyen dolgokat generálnak inkognitójukban egyénenként, milyen elégedetlenséget és kétségbeesést szítanak.

Más megoldás nincs, mert csak ugyanabba a csapdába esünk bele, mint mindig.

Fontos tudni, hogy nem csak fizikális testünk van, hanem attól sokkal többől állunk és ezen magasabb testeink folyamatosan kapcsolatban vannak a szellemi erőkkel.
Vagy azzal, ami önmagunk felé húz, vagy azzal, ami önmagunktól eltávolít.

Amíg ezen szemléletünk nem változik, addig érdemben változás nem fog bekövetkezni.

A megváltó erő (Krisztus)az, ami bennünk dolgozik, ha kinyilvánítjuk felé a tiszta szándékunkat.
Azon erők, amik önmagunk felé húznak is jelen vannak, ennek az egyik sarkalatos pontja jelenleg MIHÁLY arche, aki már nem csak Arkangyali rangot képvisel(ami a népek fölött áll), hanem Arche titulusa is van, ami nem jelent mást, mint az egész Föld régensét, ideiglenes uralkodóját, védelmezőjét..ezért ő rá úgy ildomos tekinteni, mint egy olyan szűrőre, ami megszűri a fals dolgokat, mert, aki rajta keresztül imádkozik, nem eshet tévedésbe.

Egy olyan intelligenciával láthat el minket, ami már nem engedi meg azt, hogy megvezetve legyünk

Krisztus mindent átható szeretetével van csak esélyünk és ezzel a tudatossággal.

Minden más ugyanoda visz, még ha úgy is tűnik, hogy nagyon szép és jó.

A megelégedésünk ebből az erőből fakadhat fel, ami megszünteti a túlzásainkat és a boldogság foglalja el a helyét a lelkünkben.

Igen is létezik ilyen ember...én már találkoztam vele.
Ide tartok én is, köszönöm ezt a tapasztalást.

Szeretettel.
izi

2 megjegyzés:

Névtelen írta...
Ezt a megjegyzést eltávolította a blog adminisztrátora.
izidor írta...
Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.